Spelen met Engels

Sinds dit jaar zijn we goed gestart met Engels door de hele school heen. In alle groepen ziet u ook Engelse hoekjes ontstaan. Het Engels beperkt zich niet tot een simpele les van 45 minuten. De leerkrachten gebruiken vooral spel en spreken om Engels goed onder de aandacht te krijgen. En het werk!!!

In samenwerking met Lauren Salomon van spelen met Engels, zijn we begonnen aan deze ontdekkingstocht en het levert nu al heel veel op. Op deze pagina kunt u volgen wat er zoal gebeurt in de school.