TSO & BSO

Op onze school kunt u gebruik maken van Tussenschoolse Opvang (TSO). Onze partner voor de TSO is Kinderdagpaleis La Luna. Ook voor Buitenschoolse Opvang (BSO) kunt u bij hen terecht op het Vorstendom wat verderop in de Parkwijk ligt. Via hun website www.laluna.nl kunt u contact opnemen voor verdere informatie.

 

U kunt ook een mail sturen naar tso.kraanvogel@laluna.nl of bellen/whatsappen met Rahel op 06-21801918. Voor noodopvang aanvraag, afwezigheid en ziekmelding kunt u ook bij Rahel terecht.