Home > Karakteristiek Kraanvogel > Spelen met Engels

Spelen met Engels

Vanaf 2017 werkt De Kraanvogel met Spelen met Engels. Van groep 1 t/m 8 werken de kinderen spelenderwijs aan de ontwikkeling van hun Engelse taalgebruik. In elke groep is een Englisch Corner die ingericht is met het thema van het moment. De kleuterbouw combineert het werkthema, bijvoorbeeld Herfst, met het thema voor Engels. De midden- en bovenbouw combineert het thema Engels met de thema's voor Leskracht.

De kinderen krijgen elke dag Engels, variëerend van liedjes tot spelcircuit. Onze pijler 'Spelend leren' combineert prachtig met de visie achter Spelen met Engels.

Het lesmateriaal van Spelen met Engels...

  • is gericht op spelend en coördinerend leren
  • is verdeeld in herkenbare thema's
  • sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen
  • kan gebruikt worden tijdens de Engelse les of geïntergreerd in andere vakken
  • is gericht op communicatief leren
  • is ontworpen door een vakleerkracht met veel ervaring in het basisonderwijs en een passie voor spelend Engels leren
  • is uniek en zeer uitgebreid

Het team krijgt trainingen in VVTO. Een werkgroep is bezig de doorgaande lijn goed neer te zetten. We volgen de kerndoelen Engels via SLO.

Spelen met Engels website Natuurlijk Kraanvogel