Home > Karakteristiek Kraanvogel > Tsuru-doeners

Tsuru-doeners

Voor kinderen die extra aanbod van de leerstof nodig hebben, bieden wij in eerste instantie extra instructie van het reken- en taalaanbod in de groep. Wanneer hun talent minder bij rekenen en taal maar meer op pracktisch gebied ligt, dan is het van belang ook die talenten te ontwikkelen. We hebben daarvoor onze Tsuru-doeners.

De Doeklas is vooral bedoeld voor kinderen in de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8) die meer begaafd zijn op praktisch gebied, dus goed met hun handen kunnen werken en uitvoerend sterk zijn. De vaardigheden lezen en rekenen zijn uiteraard ook voor deze kinderen nodig, maar deze kennis toepassen bij een klus is leuker en slaat bij deze leerlingen beter aan dan opdrachten maken in de gewone klas. De Doe-klas geeft de leerlingen de nodige variatie in manier van leren. In de Doe-klas doen zij zelfvertrouwen op omdat zij iets doen waarin zij goed zijn.                                                                                Centraal staat het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen.

Binnen het curriculem wordt extra gewerkt aan excecutieve functies. Het leren van deze vaardigheden helpt bij het ontwikkelen van talenten. Alle talenten zijn het waard om ontwikkeld te worden. Uitgangspunten van onze talentprogramma's zijn: leren leven, leren leren en leren werken. Alle lessen zijn er op gericht om de kinderen de gelegenheid te bieden om zich te kunnen ontwikkelen in deze domeinen.