Bestuur

Stichting Prisma Almere is een actieve, ondernemende stichting. Inmiddels behoren 16 scholen tot onze stichting, waaronder ook een school voor speciaal basisonderwijs. Daarnaast is er ook binnen een reguliere basisschool een afdeling voor kinderen van 4 t/m 7 jaar met ernstige spraak-taalproblemen. Ongeveer 450 enthousiaste medewerkers verzorgen elke dag onderwijs aan ruim 5500 kinderen. Ons onderwijs is geïnspireerd vanuit de christelijke traditie.
Stichting Prisma 

Randstad 20-31
Postbus 10149
1301 AC Almere
Tel.: 036 5346300
Email: info@prisma-almere.nl

Website: www.prisma-almere.nl