Informatie boekjes groepen

De informatie boekjes van de groepen geven u een goed inzicht in wat uw kind het komende jaar in de groep aangeboden krijgt. Het informatieboekje vervangt de standaard informatie-avond waarvan we gemerkt hebben dat die minder bezocht werden. Voor de groepen 1, 2 en 3 worden er wel informatieav0nden georganiseerd vanwege de specifieke aard van de groep.

 

Gedurende het schooljaar bent u altijd welkom om een kijkje te nemen in de groep van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak met de leraar maken. Tevens organiseren we aan het begin van het jaar een inloopochtend waarbij uw kind laat zien wat het dagelijks werken op de school voor hem of haar betekent.