Home > Voor de ouders

Samen sterk

Op De Kraanvogel is de samenwerking met ouders een voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. Daardoor zijn de leerkrachten beter in staat uw kinderen te leren kennen en te begrijpen. School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren als ouders betrokken zijn bij de school. De school heeft u als betrokken ouder hard nodig.

Eerst het kind, dan de leerling!

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Het is daarom belangrijk dat de school een prettige omgeving is om in te verkeren. De sfeer in een groep heeft alles te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat gebeurt in een omgeving waar kinderen weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook wat ze van de ander mogen verwachten. We vinden het belangrijk om op onze school een leer- en opvoedingsklimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, waarin er aandacht is voor ieder individu en waarin teamleden, ouders/verzorgers en kinderen respectvol met elkaar omgaan. We willen samen met de kinderen werken aan een veilige omgeving. Immers, een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde.

Communicatie