Christelijke basisschool de Kraanvogel

“Een school met talentvolle kinderen, een vooruitstrevende visie, bevlogen leerkrachten en betrokken ouders.

Werken, spreken, spelen, vieren en leren!

Wij werken vanuit 5 duidelijke pijlers waar het verbindend element “Samen” is. Spelend leren, thematisch waar het kan en methodisch waar het moet  zijn de uitgangspunten voor de talentontwikkeling van onze kinderen. Spel is een belangrijk element in ons aanbod, omdat wij geloven dat kinderen in een op spel gerichte leeromgeving tot ontplooiing komen. Onderwijs met oog voor de toekomst!

Lees meer

De kraanvogel

In Japan staat de witte kraanvogel symbool voor een lang leven, hoop voor de toekomst, geluk, wijsheid en vrede. Vergelijkbaar met de witte vredesduif. Kraanvogels zijn inheems in Japan maar ook in Nederland. In ‘De Oostvaardersplassen’ worden met enige regelmaat kraanvogels gezien. Kraanvogels maken een veilig geborgd nest op de grond, zorgen goed voor hun jongen en blijven bij ze tot ze zelfstandig kunnen vliegen. Ook onze ‘Kraanvogels’ mogen zich ontwikkelen in de geborgenheid van ons nest en vliegen uit op weg naar zelfstandigheid aan het eind van groep 8.

Alle scholen van ons bestuur hebben een naam die betrekking heeft op onze christelijke denominatie. Toen er naar een naam voor onze school gezocht werd kwam men op ‘De Kraanvogel’. De naam van de school is gebaseerd op het boek ‘SADAKO’. Een indringend verhaal over een Japans meisje en haar boodschap van vrede en hoop vanuit het naoorlogse Hiroshima. Eén van de indringende quotes van Sadako vindt op de muur bij beide hoofdingangen terug.

“I will write ‘peace’ on your wings and you will fly all over the world.”
Sadako Sasakie, 1955;

Benieuwd naar ons onderwijs? Neem dan contact op met ons!
Neem contact op