Home > Kennismaken

Kennismaken?

Dat kan!

In een oriënterend gesprek wordt u meer verteld over de school. U krijgt een rondleiding door ons ruime gebouw. Door een persoonlijke rondleiding ervaart u de prettige sfeer en voelt u waarom kinderen zo graag bij ons op school zijn.We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op De Kraanvogel en willen dan ook graag uw kind zien tijdens de kennismaking. Een eerste indruk van de school is ook voor uw kind belangrijk.

Aanmelden

Er is een onderscheid tussen aanmelden en inschrijven. In het primair onderwijs mogen ouders hun kind aanmelden bij een school van voorkeur zodra het kind 3 jaar is. Op basis van het aanmeldformulier neemt de directie in overleg met IB een beslissing tot toelating. Een kind kan worden toegelaten en ingeschreven vanaf drie jaar. U ontvangt via de administratie van de school een bevestiging wanneer de inschrijving van uw kind is goedgekeurd.

Wachtlijst

Wij hanteren momenteel een wachtlijst vanwege de grote toestroom van nieuwe leerlingen. Na een kennismaking  plaatsen wij uw kind op een wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt. U hoort tijdens het kennismakingsgesprek wat de mogelijkheden zijn. Eén en ander hangt af van de leeftijd van uw kind en het postcodegebied waarin u woont. 
N.B. Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op plaatsing op onze school. 

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden, voeren wij per schooljaar 2022-2023 een postcodebeleid. Leerlingen woonachtig in postcodegebied 1325, 1326 en 1328 hebben voorrang.

Zij-instroom 

Voor kinderen die vanaf een andere school bij ons zij-instromen volgen we een ander stappenplan. Voor aanname van uw kind neemt onze IB-er altijd eerst contact op met de andere school. Ook zal er een gesprek tussen u en de intern begeleider plaatsvinden. We willen immers samen de best passende school voor uw kind.

Contactformulier voor nieuwe ouders.

Vriendelijk verzoek het volledige formulier in te vullen.