Home > Karakteristiek Kraanvogel > NT2 onderwijs

Nederlands als tweede taal

De Kraanvogel staat stevig in de multiculturele samenleving van Almere. Met alle verschillende culturen komt er ook een grote diversiteit aan talen de school binnen. Kinderen spreken thuis lang niet allemaal als voertaal Nederlands. Nederlands is dan de tweede taal. Soms al vanaf de geboorte maar vaak ook door migratie van ouders naar Nederland. Kinderen die helemaal geen Nederlands spreken gaan in Almere altijd eerst voor een jaar naar Het Taalcentrum Almere. Na dat jaar beheersen de kinderen voldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool.

Twee talen

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen heel goed in staat zijn twee talen tegelijk te leren. Ook de thuistaal wordt natuurlijk niet vergeten. Juist die combinatie van thuistaal spreken en lezen en de nieuwe taal leren zorgt voor een stevige basis.

De participatie van ouders in het onderwijs van hun kinderen is van groot belang. Al beheersen ouders nog niet het Nederlands, ze zijn wel vloeiend in hun eigen taal. Het is van belang kinderen ook in hun eerste taal te blijven voorlezen. Ook spreken in de eerste taal is van belang voor de ontwikkeling van een breed taalgevoel bij kinderen. Als je bijvoorbeeld niet weet wat een kastanje is in je eigen taal, dan wordt het ontzettend lastig het woordbeeld te onthouden in de te leren taal. Laat staan het gebruik van voorzetsels of zoiets abstracts als begrippen.

Kennis verbreding

Op De Kraanvogel hebben dit jaar 3 leerkrachten een NT2-cursus gevolgd. De opgedane kennis wordt ingezet voor extra taalaanbod in de groepen 1 t/m 4. Juf Wilma neemt kleine groepjes kinderen uit de klas en biedt voorwerpen en plaatmateriaal aan binnen een thema. De kinderen praten er over met de juf en leren van en met elkaar nieuwe woorden en begrippen. In de klassen wordt extra instructie gegeven aan tweetalige kinderen. Aandacht voor en delen van de thuistaal op school draagt bij aan een veilig klimaat waarin we van elkaar kunnen leren.

Juf en meester weer naar school

Om te zorgen voor een doelmatig aanbod gaan ook de juffen en meesters weer 'naar school'. Het team krijgt dit jaar nascholing tijdens een aantal studiedagen zodat ook in de klas het taalaanbod verrijkt wordt. Daar worden we allemaal taalvaardiger van! 

Het Taalcentrum AlmereDownloads English

Verdriet ondersteuning