Home > Voor de ouders > Schooltijden

Schooltijden

De leerkracht begint klokslag 8.30uur met de les. ’s Middags is dat om 13.15uur. Ik verzoek u vriendelijk hier rekening mee te houden. Gesprekken met ouders vinden altijd NA schooltijd plaats. U kunt die afspraak persoonlijk maken of via ouderportaal. Een korte mededeling kan natuurlijk altijd even, maar in principe is de leerkracht vanaf 8.15uur er voor de kinderen.

BSO-GO!

Vakantierooster