Home > Voor de ouders > Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden voor alle groepen zijn als volgt:

Dagen

Ochtend

Middag

Maandag

08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.15 uur

Woensdag

08.30 – 12.00 uur  Vrij

Donderdag

08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.15 uur

Vrijdag

08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.15 uur

HET BEGIN VAN DE LESSEN

Zowel ’s morgens als 's middags gaat de deur van de school vijftien minuten voor het begin van de lessen open. De leerkracht begint klokslag 8.30uur met de les. ’s Middags is dat om 13.15uur. Ik verzoek u vriendelijk hier rekening mee te houden. Gesprekken met ouders vinden altijd NA schooltijd plaats. U kunt die afspraak persoonlijk maken of via Ouderportaal. Een korte mededeling kan natuurlijk altijd even, maar in principe is de leerkracht vanaf 8.15uur er voor de kinderen.

AFMELDEN

Kan uw kind door ziekte of een andere reden niet naar school, dan dient u dit tijdig aan ons door te geven. U kunt daarvoor gebruik maken van Ouderportaal. Natuurlijk kunt u ook een briefje meegeven aan een klasgenootje, broer of zus. Als wij voor 9.00uur geen bericht hebben gehad, nemen wij contact op met de ouder.

BSO-GO!

Vakantierooster