Home > Karakteristiek Kraanvogel > Leskracht

Leskracht

Sinds schooljaar 2014-2015 werkt De Kraanvogel met Leskracht. Alle kinderen vanaf groep 3 werken met de thema’s die in Leskracht naar voren komen. Ook de kleuters passen hier hun jaarrooster op aan en lopen zoveel mogelijk mee in de thema’s die ook in de andere groepen naar voren komen. Ze ontstaat er een mooie doorgaande lijn door heel de school.

Toekomst gericht onderwijs

In een wereld waarin kennis met een vingerveeg voorradig is, mag je verwachten dat toekomstgericht onderwijs inzet op digitale mogelijkheden. Tegelijkertijd is het van essentieel belang om binnen een betekenisvolle en levensechte omgeving aandacht te besteden aan houding, vaardigheden, denkwijzen en basale kennis. Binnen de digitale en tastbare leeromgevingen van Leskracht leren kinderen in een: coöperatieve setting, door leerkracht geleide instructies, uitdagende werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, ontwerpend leren en eigen ervaringen.

Strategie

Leskracht biedt een projectmatige aanpak die aansluit op de ontwikkeling van een grote diversiteit aan leerlingen. Omdat er niet één universele beste werkwijze is voor alle kinderen uit de klas, zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een positieve impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling.  

Projectmatig werken vanuit thema's

De randvoorwaarden van coöperatief en projectmatig werken lopen als een rode draad door onze aanpak die op eigentijdse wijze is vertaald in twee digitale en tastbare leeromgevingen: de Regenboog Wereldkist voor groep 3 t/m 6 en Spectrumbox voor groep 6 t/m 8. Op de digitale leeromgevingen wordt de doorgaande leerlijn van alle leerinhouden van Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd weergegeven binnen samenhangende deelthema’s die per project door de leerkracht geselecteerd worden. De projectmatige aanpak van Leskracht wordt als werkwijze vanaf 2020 verplicht gesteld. We hebben het hier over Wetenschap & Technologie onderwijs: een onderzoekende en ontwerpende manier van leren (learning by inquiry and design) waarbij houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld worden.  

Leercirkel van Leskracht

De educatiecirkel

De educatiecirkel zoals u hierboven ziet is een model voor de integrale aanpak waarbinnen onderzoekend en ontwerpend leren wordt benut om de nieuwsgierigheid op te wekken en kinderen te stimuleren tot actief en creatief leren. De integrale aanpak van Leskracht is gebaseerd op een holistische visie, wat betekent dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen op het gebied van:

  • Inhoud: Kerndoelen wereldoriëntatie en taalvorming (Tule SLO);
  • Persoonsvorming: Talentontwikkeling (geïnspireerd op de meervoudige intelligenties van Gardner en de denkprofielen van Stenberg);
  • Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren;
  • Houding: Onderzoekend en ondernemend;
  • Digitale leer- en werkomgeving: Stimulans ICT vaardigheden;
  • Metacognitie: Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden.

Doorlopend leerproces in leren leren

Het model geeft weer hoe leerlingen de leercirkel op de kleurvolgorde van de regenboog doorlopen. Er is onderscheid gemaakt in de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen van 6 t/m 9 jaar en ouder. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie waarin het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt uitgelegd. Bij de evaluatie worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als leerdoelen en aandachtspunten in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.

NT2 onderwijs