Home > Voor de ouders > Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen vakantie worden verleend. Als u toch verlof wilt vragen buiten de reguliere schoolvakanties moet u dit voorleggen aan de directeur van de school van uw kind. Dit mag niet via het Ouderportaal van Basis Online. 
 
De mogelijkheden voor extra verlof met de richtlijnen over de leerplicht kunt u vinden in het aanvraagformulier hieronder. De directeur of de leerplichtambtenaar is degene die toestemming geeft voor het verlenen van verlof.
 
Verlofaanvraag leerplichtwet