Home > Voor de ouders > Communicatie

Communicatie

Voor het communiceren van onze informatie naar de ouders gebruiken wij diverse platformen. Hieronder kunt u lezen welke informatie voor u van toepassing is.

Website

De Kraanvogel heeft een volledig nieuwe website. Op deze site kunt u alle relevante informatie over De Kraanvogel vinden. De site werkt ook uitstekend via uw mobiele telefoon.

Ouderportaal

Via de app houden wij u op de hoogte van bijzonderheden gedurende het schooljaar. U kunt op uw beurt langs deze weg contact opnemen met de leerkracht van uw kind, een verlofaanvraag indienen of een absentiemelding doorgeven.

Vluchtnieuws

De nieuwsbrief van De Kraanvogel. Na elke vakantie volgt er een Vluchtnieuws met actuele informatie en de agenda voor de komende periode. Het Vluchtnieuws wordt via Ouderportaal verstuurd.

Oudervertelgesprekken

U vertelt ons hoe het gaat met uw kind. Wat uw verwachtingen zijn en waar u eventueel een vervolgafspraak over wilt maken. Bij dit gesprek is uw kind niet aanwezig.

Ouder- kindgesprekken

In november, januari/februari en juni/juli worden de kinderen vanaf groep 3 t/m 8 met hun ouders uitgenodigd voor een voortgangs- of rapportgesprek. Uw kind mag het gesprek beginnen door te vertellen over zijn vorderingen en school in het algemeen. De inbreng van uw kind is in eerste instantie leidend voor het gesprek.

Kijkmomenten

Elke eerste woensdag van de maand bent u van harte welkom om in de klas van uw kind(eren) te komen kijken. Uw kind kan dan het gemaakte werk laten zien en vertellen over de klas. ( 12.00uur / 12.30uur )

Een aantal keren per jaar bent u welkom bij de afsluiting van een Leskracht/ Kleuterplein thema. De uitnodiging volgt via Ouderportaal en leest u in het Vluchtnieuws.

Papa en mama-avonden

Elk jaar organiseren wij een papa-avond en een mama-avond. De avond start met een thema. Na de pauze is er gelegenheid tot nader kennismaken, uw netwerk verbreden of gewoon gezellig praten met elkaar.

Schooltijden