Home > Kinderpagina > Kinderraad

Kinderwijsheid

Onze kinderraad bestaat uit de klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Onze kinderraad mag actief meedenken en plannen over zaken die te maken hebben met De Kraanvogel, gericht op de kinderen van de school. Kinderen hebben een geheel eigen, frisse kijk op de wereld om hun heen. Die kinderwijsheid is voor ons een belangrijk gegeven. Het meedenken betrekt de kinderen bij de school en de omgeving.

Kinderraad belangrijk op onze basisschool

Wij willen graag weten wat de kinderen bij ons op school belangrijk vinden! De kinderraad praat, denkt en handelt mee over ideeën die er op school binnen komen van de leerlingen, ouders en/of leerkrachten.

 • De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt bij hen en er vervolgens met elkaar over te gaan praten.
 • Kinderen leren, door mee te doen in de kinderraad, dat ze dingen in hun directe omgeving kunnen veranderen.
 • De kinderen leren op deze manier beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor de eigen mening, rechten en belangen en uiten wat er in hen omgaat.
 • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over onderwerpen. Ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc. 
 • Een kinderraad sluit aan bij de doelstelling van “actief burgerschap”.

Dit betekent dat deze leerlingen de belangrijke rol hebben om er achter te komen wat er speelt en leeft op school en wat iedereen graag zou zien gebeuren!

Dit kunnen zaken zijn:

 •  als omgang met elkaar en materialen
 • hoe zien we de speelplaats graag
 • het meedenken over feesten, activiteiten en lessen
 • of andere verbeterpunten die we graag op school willen zien.

Deze zaken worden vervolgens besproken in de leerlingenraadvergadering. Hierna denken we met de leerlingenraad na over hoe we die gekozen ideeën bekend kunnen gaan maken. En hoe zorgen we er voor dat de gekozen ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd worden? Wat kunnen we als leerlingenraad hierin betekenen? Samen sta je immers sterker dan alleen!

Kinderraad vertegenwoordigers

 • In de kinderraad zitten 9 kinderen uit de groepen  5, 6, 7 en 8.Het zijn leerlingen die:
         * graag namens hun klas allerlei zaken willen en durven bespreken.
         * opkomen voor belangen en meningen van anderen en zichzelf.
         * creatief zijn en graag mee willen denken in oplossingen.
         * zich mede verantwoordelijk voelen voor een fijne sfeer op onze school waarin iedereen zich thuis              voelt!
 • Deze kinderen worden gekozen in hun eigen groep. De kinderen houden een presentatie met motivatie waarom zij gekozen willen worden.
 • De vertegenwoordigers (groep 5,6, 7 en 8 kinderen) worden ook vertegenwoordiger van de adoptieklas (groep 1 t/m 4). Elke klassenvertegenwoordiger wordt behalve aan zijn eigen klas, ook gekoppeld aan een onderbouwgroep. Zij vertegenwoordigen ook de wensen van onze jongste Kraanvogels.
 • In de eerste vergadering wordt er een voorzitter en notulant gekozen door de kinderen zelf. 
 • De directeur is bij de vergaderingen aanwezig. Eén keer per 6 weken op vrijdagmiddag komt de raad bijeen. 
 • De kinderraad brengt elke 6 weken verslag uit in de klas. De verslagen of projecten zijn ook terug te vinden onder het kopje Kinderraad bij downloads.

Kinderraad verslagen.