Home > Voor de ouders > Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

OuderbijdrageHet basisonderwijs in Nederlands is gratis. De overheid betaalt voor elk kind dat onderwijs volgt. De activiteiten die op school worden georganiseerd (denk aan sinterklaas, kerst, schoolreis, Koningsspelen, schoolkamp, etc) worden echter niet door de overheid betaald.

Er staat helaas geen geldboompje op het plein. Daarom vragen we alle ouders eens per jaar om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dit geld gebruiken wij voor de hierboven genoemde activiteiten. In september ontvangen alle ouders een rekening voor de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag kan eventueel in termijnen betaald worden. Omdat wij voor groep 7 en 8 ieder jaar een schoolkamp willen organiseren vragen wij alle ouders van onze groep 7 en 8 leerlingen om een extra bijdrage voor kamp. Ook zij ontvangen hiervoor in september een rekening.

Hoewel de bijdrage vrijwillig is, verwacht u als ouder ook dat de school bijvoorbeeld een schoolreisje organiseert. Dit kunnen we alleen blijven doen wanneer we van iedere ouder een bijdrage binnen krijgen. We begrijpen ook dat zo’n eenmalig bedrag er gemakkelijk doorheen kan schieten, een jaar vliegt tenslotte om. U krijgt daarom nog een herinnering/ geheugensteuntje. Bij financiële problemen kunt u, wat betreft de ouderbijdrage, een beroep doen op ons. De leerkracht van uw kind kan u doorverwijzen voor hulp.

Medezeggenschapsraad