Home > Voor de ouders > Ons team

Ons team

Het team van De Kraanvogel is even divers als enthousiast. Onze leerkrachten zijn de basis van ons succes. De passie en zorgzaamheid van het team zorgt voor een goed pedagogisch klimaat. Samen zorgen we voor een veilige, leerrijke en vertrouwde omgeving voor de kinderen.

Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. Behalve de dagelijkse leiding draagt zij zorg voor een doordacht onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie van het totale schoolgebeuren.
Rina Monen. r.monen@dekraanvogel.nl

Onderwijsgevenden
De juf of meester is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij zorgt voor een positief pedagogisch en didactisch klimaat in de groep. De juf of meester geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de IB-er en/of de directie en extern aan de ouders. De juf of meester is het eerste aanspreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.
Anneke Smedes, Barbera Agyin, Wendy Christiaanse,Ceciel de Haan, Cora van de Pol, Erika de Rijke, Hanneke Steinhoff,Henk Markvoort, Iris Hofmeester, Jolanda Kooijman, Jolanthe Hylkema, Maartje van Bommel, Marloes den Otter, Marianne Pricipaal, Naomi Schevers, Jeroen Smit, Rebecca Root, Saskia van Ingen, Tara Grundeling, Wilma Vis

De onderwijsassistentes/ leerkrachtondersteuners worden ingezet in groep 1 t/m 8 in het kader van ‘meer handen in de klas’. Zij geven ook extra hulp aan groepjes leerlingen en kunnen zelf een groep draaien en/of invallen  wanneer dat nodig is. 
Barbra Oostwouder, Nathalie van Veghel, Didi Williams

IB-ers 
De intern begeleiders maken deel uit van het managementteam en zijn belast met de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij coördineren de leerlingenzorg en sturen leraren en onderwijsondersteunend personeel daarbij aan. Indien nodig voeren zij ook overleg met externe deskundigen.
Sandra Koelewijn, Maartje van Bommel

Bouwcoördinatoren 
De bouwcoördinatoren coördineren allerlei zaken die bouwspecifiek zijn voor de onder-midden of bovenbouw. De bouwcoördinatoren maken deel uit van het managementteam. Binnen de bouwen dragen zij o.a.zorg voor het uitvoeren en borgen van onderwijskundige en orginatorische afspraken.
Maartje van Bommel (onderbouw), Ceciel de Haan (middenbouw), Cora van de Pol ( bovenbouw)

Leraar in opleiding De leraar in opleiding mag zelfstandig voor de groep naast een ervaren leerkracht. De LIO-er zit in het laatste jaar van zijn/haar studie. De LIO-er functioneert als een volwaardig collega binnen het team.
Jeroen Smit, Felicia van der Meer

Specialist begaafdheid De leerkracht voor (hoog)begaafden gaat elke week aan de slag met een groepje leerlingen dat behoefte heeft aan extra uitdaging op hun niveau. Dit gebeurt buiten de groep. Zie kopje 'Tsuru Toppers'.
Marloes den Otter

Vakdocent muziek 
Elke maandag is onze vakdocente muziek op school aanwezig voor muzieklessen. Iedere groep omt één keer per twee weken aan de beurt. De andere week verzorgt de groepsleerkracht zelf de muziekles.
Sylvia Schalken

Vakdocent bewegingsonderwijs
De leraar bewegingsonderwijs zorgt dat de gymlessen worden verzorgd voor alle groepen.
Rendal Bruins

Kunst en cultuurcoördinator. Intermediair Jeugd sport&cultuurfondsDe kunst en cultuurcoördinator regelt alle uitjes en workshops voor de kinderen. Als extra taak is zij ook de intermediair voor Jeugd sport & cultuurfonds. Bij'downloads' vindt u een folder met uitleg.
Anneke Smedes

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit de administratie en de concierge. Drie dagen per week ( ma,di,do) is onze administratie aanwezig. Zij is onze duizendpoot en verzorgt o.a.allerlei pracktische zaken zoals het invoeren van nieuwe leerlingen in ons administratiesysteem, bestellingen, finaciële administratie ect. 
Margot Roelofs

Onze concierge zorgt voor alle lopende zaken qua onderhoud en schoonmaak van het gebouw en houdt contact met de gemeente. Ook ICT zit in zijn pakket. Hij coördineert wie wanneer en waar moet zijn voor onderhoud en controle van diverse systemen.
Martin de Ridder