Home > Over De Kraanvogel

Wie zijn we

basisschool de kraanvogelChristelijke basisschool "De Kraanvogel" is één van de 19 scholen van Stichting Prisma. De school maakt een centraal onderdeel uit van de wijk 'Parkwijk'.  Door de centrale ligging komen onze kinderen niet alleen uit Parkwijk maar zeker ook uit de omliggende wijken. De Kraanvogel staat stevig middenin de wijk. Thuis-nabij onderwijs is onze basis.

Ons pedagogisch klimaat is uitstekend. We bieden een veilige school met duidelijke afspraken en een goede structuur.

Werken, spreken, spelen, vieren en leren!

Wij werken vanuit 5 duidelijke pijlers waar het verbindend element “Samen” is. De pijlers: werken, spreken, spelen, vieren en leren worden vak doorbroken ingezet. Spelend leren, thematisch waar het kan en methodisch waar het moet  zijn de uitgangspunten voor de talentontwikkeling van onze kinderen.

Spel is leidend in ons aanbod. Kinderen ontplooien zich het beste in een op spel gerichte leeromgeving. Wij werken met Schatkist, Leskracht en NatuurWijs. We laten kinderen ontdekken en experimenteren. Kinderen groeien binnen een rijke leeromgeving.

Kinderen zijn uniek. Elk kind heeft zijn eigen talenten. Door het delen van deze talenten leren kinderen van en met elkaar.  Zo kan talent zich optimaal ontwikkelen. Voor onze leerkrachten betekent dat vooral een coachende rol. We begeleiden waar het kan en leiden waar nodig. Het (door) zien van uw kind staat op 1!

21e eeuwse vaardigheden

Ons onderwijs