Home > Over De Kraanvogel

Wie zijn we

basisschool de kraanvogelChristelijke basisschool "De Kraanvogel" is één van de 18 scholen van Stichting Prisma. De school maakt een centraal onderdeel uit van de wijk 'Parkwijk'.  Door de centrale ligging komen onze kinderen niet alleen uit Parkwijk maar zeker ook uit de omliggende wijken. Het leerlingaantal van de Kraanvogel groeit en ligt rond de 370 leerlingen verdeeld over 15 groepen.

Ons pedagogisch klimaat is uitstekend. We bieden een veilige school met duidelijke afspraken en een goede structuur.

Werken, spreken, spelen, vieren en leren!

Wij werken vanuit 5 duidelijke pijlers waar het verbindend element “Samen” is. Spelend leren, thematisch waar het kan en methodisch waar het moet  zijn de uitgangspunten voor de talentontwikkeling van onze kinderen. Spel is een belangrijk element in ons aanbod, omdat wij geloven dat kinderen in een op spel gerichte leeromgeving tot ontplooiing komen. Onderwijs met oog voor de toekomst!

Kinderen zijn uniek. Elk kind heeft zijn eigen talenten. Door het delen van deze talenten leren kinderen van en met elkaar.  Zo kan talent zich optimaal ontwikkelen.

Wij werken met Kleuterplein en Leskracht waarbij een onderzoekmatige houding van kinderen van belang is.

Laat kinderen ontdekken en experimenteren. Daar worden ze nieuwsgierig van en raken ze betrokken bij hun eigen leerproces. Kinderen komen tot werken vanuit een ondernemende rol. Onze kinderen leren van en met elkaar binnen een rijke leeromgeving.

Voor onze leerkrachten betekent dat vooral een coachende rol. We begeleiden waar het kan en leiden waar nodig. Het (door) zien van uw kind staat op 1!

21e eeuwse vaardigheden

Ons onderwijs