Home > Karakteristiek Kraanvogel

Wat maakt ons bijzonder!

De Kraanvogel is in de loop van ruim 25 jaar onlosmakelijk met Parkwijk verbonden geraakt. De Kraanvogel heeft een centrale plek in de wijk. Ons onderwijs heeft zich parallel met de ontwikkelingen in de samenleving ontwikkeld en staat stevig in de 21ste eeuw. Samen spelen en samen leren is de basis voor onze visie op inclusief onderwijs.

Vanuit de visie op onderwijs van De Kraanvogel, waarbij “Thuisnabij onderwijs” centraal staat werken wij met Mediërend leren. Mediërend leren is de uitvoering van een visie op leren en onderwijs zoals Dr.Feuerstein dat indertijd als eerste heeft uitgedacht; geloven in de leerbaarheid van ieder mens, elk kind en elke leerling.

Als basis voor de verdere ontwikkeling van het kind staat het maken van contact en het aansluiten bij de mogelijkheden van iedere leerling centraal. Binnen het mediërend leren blijft de instructie gewoon bestaan.Gezien vanuit deze visie is er voor elk kind een plek op school waarbij kinderen binnen hun eigen mogelijkheden blijven groeien.

De Kraanvogel kiest er specifiek voor om alle kinderen in de klas en met hun eigen ‘peergroup’ mee te laten draaien. Het omgaan met een diversiteit aan leeftijdsgenoten zorgt voor leren van en met elkaar. Verdraagzaamheid ten opzichte van elkaars eigen(n)aardigheden is een gedragen missie.

In ons onderwijs streven wij ernaar om een inclusieve (leer-)omgeving aan te bieden waarin élk kind zich optimaal kan ontwikkelen, ongeacht geslacht, leeftijd, inzetbaarheid, competenties, lichamelijke beperking, culturele achtergrond (NT2). Een passende plek op onze school wordt altijd gerealiseerd in overleg met ouders

Onze kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen en mogen hun diversiteit in kennis, talent en karakter laten zien in een veilige omgeving.

'Ik ben niet zo goed in rekenen, maar ik ben wél heel creatief. Daar mag ik bij bijvoorbeeld Leskracht altijd laten zien wat ik kan.'

Spelen met Engels