Home > Karakteristiek Kraanvogel > Tsuru-toppers

Tsuru-toppers

Voor kinderen die extra uitdaging, verbreding of verrijking van de leerstof nodig hebben, bieden wij in eerste instantie verdieping van het reken- en taalaanbod in de groep. Wanneer dit niet voldoende is dan hebben we onze Tsuru-klas. Centraal staat de verdieping en verbreding in de groep. Dit houden we up to date door scholing van de leerkrachten en het aanschaffen van de hiervoor benodigde materialen.


 

 

 

 

 

 

 


Uitgangspunten van het programma: leren leven, leren leren en leren werken. Alle lessen zijn er op gericht om de kinderen de gelegenheid te bieden om zich te kunnen ontwikkelen in deze domeinen. Voor meerbegaafde kinderen is het belangrijk dat zij ook met gelijkgestemde kinderen kunnen samenwerken. Vandaar onzeTsuru-klas. Enkele uren per week komen de kinderen in een aparte ruimte bij elkaar. Tijdens deze uren werken ze, onder begeleiding van juf Marloes aan uitdagende projecten.

Wat betekent Tsuru?

Tsuru is het Japanse woord voor kraanvogel. In Japan wordt de Tsuru beschouwd als ‘de brenger van wijsheid, hoop, een lang leven en geluk’. Daarnaast staat deze vogel symbool voor eer en trouw. Volgens Japanse traditie zou je 1000 origami-vogels moeten vouwen om het pad naar een lang leven te kunnen bewandelen.

Kinderpagina

Schoolnaam De Kraanvogel