Home > Voor de ouders > BSO-GO!

GO! Kinderopvang

De Kraanvogel heeft geen continurooster. Tussen de middag kunnen kinderen overblijven op school. Op onze school kunt u gebruik maken van Tussenschoolse Opvang (TSO).

Onze partner voor de TSO is GO! Kinderopvang. Ook voor Buitenschoolse Opvang (BSO) kunt u bij hen terecht. Via de website kunt u contact opnemen voor verdere informatie.

Bezoek website