Home > Voor de ouders > Sterk in de wijk

Sterk in de wijk

De Kraanvogel doet mee aan "Sterk in de Wijk". ‘Sterk in de wijk” kan op een laagdrempelige manier zorgen dat kinderen samen met hun ouders zo vroeg en adequaat mogelijk ondersteuning krijgen die passend is bij een hulpvraag. De IB-er werkt samen met de jeugdverpleegkundige van JGZ . Daarnaast hebben wij 1 dagdeel per week een Sterk in de klas (SidK) medewerker op school. De Ib-er en jeugdverpleegkundige bekijken de hulpvraag en zetten in overleg met ouders d.m.v. korte lijntjes passende hulp in. Het kan zijn dat een korte hulpvraag direct opgepakt kan worden door één van hen of door de Sterk in de klas-medewerker. Ook kan er verwezen worden naar Oké op school, Intraverte, opvoedadviseur, jeugdarts of andere ondersteuning van het sociaal domein. Sterk in de wijk’ is een preventiemaatregel waardoor een klein probleem vaak klein kan blijven.